• Zee

Home

QUAESTA, reisgenoten in organisatieontwikkeling BV, is een innovatieve netwerkorganisatie op het terrein van leefbaarheid, veiligheid, participatie, jeugdhulp en zorg. Wij beschikken over ruime werk- en advieservaring in organisatieontwikkeling, programma- en interim management, training en coaching.
Het werken vanuit multidisciplinaire teams, één regie-één plan-één huishouden, integrale dienstverlening en het opzetten van kenniscentra zijn onze kernactiviteiten.
We bezitten toegepaste kennis op de gebieden: sociaal domein (Participatie, Wmo en Jeugdhulp), verslavingszorg, leefbaarheid en veiligheid en de hele justitiële keten.
We zijn creatief, innovatief en kennisdelers.

Quaesta is de Latijnse oorsprong van het woord Queeste. Queeste staat voor een avontuurlijke zoektocht waarbij het vinden van een bijzonder voorwerp het oorspronkelijke doel is, maar het opdoen van kennis, ervaring en inzichten tijdens de tocht de uiteindelijke opbrengst wordt. Wij zijn de reisgenoot bij uw zoektocht. Onze rollen wisselen tijdens die zoektocht. Soms zijn we gids, dan weer medereiziger, fourageur of scout.
Afhankelijk van uw vraagstuk, kijken wij met u wat in uw situatie de beste oplossing is. Samen gaan we na hoe u die oplossing het best gerealiseerd kan worden. Daarbij gaan we uit van uw eigen kracht en ondersteunen waar nodig. En dat volgens een samen opgesteld en overeengekomen programma.