QUAESTA is een innovatieve netwerkorganisatie op het terrein van leefbaarheid, veiligheid, participatie, jeugdhulp en zorg.

 

uw vraag

Zoekt u een inspirerend adviseur of programmamanager sociaal domein, leefbaarheid en veiligheid?
Weet u als gemeente niet hoe u uw inwoners helpt om meer grip op hun leven te krijgen?
Wilt u uw gemeentelijke organisatie, net zoals uw inwoners, laten kantelen?
Weet u niet (meer) hoe u als één overheid uw diensten optimaal gaat aanbieden aan uw inwoners?
Vraagt u zich af hoe u de samenwerking tussen uiteenlopende disciplines effectiever kunt maken?
Vraagt u zich af hoe toezicht en handhaving passen binnen uw manier van dienstverlenen?
mijn aanbod

Het aanscherpen van uw visie en strategie en die operationeel effectief te maken.
Ondersteunen bij het omzetten van uw gekozen beleid in daadwerkelijke uitvoering.
Het zichtbaar maken en benutten van de kwaliteiten en ambities van uw mensen om de gekozen doelen te behalen.
De leerontwikkeling van (de mensen in uw) organisatie te stimuleren en te borgen.
Een gids voor uw avontuurlijke reis door onherbergzame oorden.
wie ben ik

Ik heb een bedrijfspsychologische, criminologische en bestuurskundige achtergrond.
Ik ben als onderzoeker, uitvoerder, beleidsadviseur, trainer, coach, opleidingsadviseur en (interim)manager werkzaam geweest.
Met een rijke ervaring in het begeleiden van programmatische en multidisciplinaire aanpak van vraagstukken in het sociaal domein en de strafrechtketen.
Naast visionair en innovatief, ben ik doelgericht, praktisch en vasthoudend.
Mijn klanten karakteriseren mij als veelzijdig, ambitieus, verbindend, consequent, zorgvuldig, gepassioneerd en respectvol.

 

Voor verdere informatie:
Drs. Peter D.J. Haas MPM

06 53 492 817 haas@quaesta.nl Linkedin Peter Haas

KvK: 09133654